Máy Long Là Laptop chơi mấy Game nhẹ thôi ! k Máy càng ngày Càng nát !