FORUM

Chào mừng bạn đến với forum gtavn.tk
Nhấp nút đăng nhập để vào forum.
Nhấp nút đăng ký để thành ; thành viên của forum

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Thông báo mới, nick 4rum của Shinichi Kudo bị mất

avatar

Chủ Clan [MAFIA]

Chủ Clan [MAFIA]


Bài viết : 1989

Danh vọng : 48

Uy tín : 11955

Huy hiệu : mod,top,vip

#1

 on Fri Mar 08, 2013 7:48 pm 

Chiều qua ShinichiKudo tức [Alone]Chicken hay gì ấy đại loại. Pm yh nhờ Huy thông báo cho toàn bộ Forum việc nick bị hack pass và tạm biến mất khỏi 4rum.
Bằng chứng:
Code:
[Alone]Chicken: Huy
[Alone]Chicken: Huy
[Alone]Chicken: <ding>
[Alone]Chicken: <ding>
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ?
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ??
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ?
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ???
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ??
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ?
[Alone]Chicken: Em lên úp topic
[Alone]Chicken: Thông báo rằng ník Shinichi-KuDo trên forum bị mất
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: có gì hot?
[Alone]Chicken: Chuyển lời gì anh
[Alone]Chicken: @@
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: sặc
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ???
[Alone]Chicken: Bị đứa nào háck pas rồi
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: chuyển lời gì anh là sao??
[Alone]Chicken: Giùm anh @@
[Alone]Chicken: Nhầm chứ ko phải gì anh @@
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: Để e post đoạn chat này lên
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: làm = chứng lun
[Alone]Chicken: Ừkm
[Alone]Chicken: Em làm giùm anh cái @@
[Alone]Chicken: Thím Huy nó đang giải quyết
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: oke
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: vào box nào a?
[Alone]Chicken: Box Thông Báo
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: oke
Nên, giờ 4rum ta tạm vắng 1 mod. :))
Bạn không có quyền trả lời bài viết