FORUM

Chào mừng bạn đến với forum gtavn.tk
Nhấp nút đăng nhập để vào forum.
Nhấp nút đăng ký để thành ; thành viên của forum

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

còn đây là câu đố nát ốc

avatar

Đang Tập Lướt Stubby

Đang Tập Lướt Stubby


Bài viết : 52

Danh vọng : 1

Uy tín : 5445

#1

 on Sat Oct 20, 2012 7:58 am 

Câu 1 :Tác giả: ___.:L:.___
2 Một lỗ mọc hai bờ đá, chính giữa có cái lá hồng đơn (là cái gì?)


Câu 2: Tg ___.:L:.___ nốt
Con gì khi sống thì vô ích mà chết đi lại có ích? ( wá dễ )

Câu 3 : Unknow Artis
lò lò lò có giò mà không có đầu?
lầu lầu lầu có đầu mà không có giò?
đó là 2 con gì?

Câu 4 :
Có 15 con bò , nhốt vào 4 chuồng , sao cho số con trong mỗi chuồng là số lẻ !


Câu 5 :
Cái gì nằm thì đứng,đứng thì nằm???

Câu 6 :
Trên lông dưới lông, phồng lên để ngắm (Là gì) ?
Cây gì dài nhất ???

Câu 7 :
Trái gì to nhất ???
avatar

Tập Bắn Stubby

Tập Bắn Stubby


Bài viết : 48

Danh vọng : 1

Uy tín : 5489

#2

 on Sat Oct 20, 2012 10:15 am 

Câu 1 : cái miệng
Câu 2 : Con Tằm
Câu 3 : con rắn và con cua
Câu 4 : 3 chuồng mỗi chuồng 5 con, chuồng cuối cùng to nhất bao bọc lấy cả 3 chuồn
Câu 5 : bàn chân
Câu 6 : con mắt
avatar

Legendary Stunter 2012

Legendary Stunter 2012


Bài viết : 36

Danh vọng : 7

Uy tín : 5481

#3

 on Sat Oct 20, 2012 10:16 am 

Câu 7 : Trái đất =]]]
avatar

Bắt Nạt Mem Mới

Bắt Nạt Mem Mới


Bài viết : 410

Danh vọng : 4

Uy tín : 9732

#4

 on Sat Oct 20, 2012 4:00 pm 

Câu 1: cái miệng
Câu 2: con tằm
Câu 3: con rắn, con cua
Câu 4: 3 chuồng mỗi chuồng 5 con, chuồng cuối cùng to nhất bao bọc lấy cả 3 chuồn
Câu 5: Bàn chân
Câu 6: con mắt
avatar

Đang Tập Lướt Stubby

Đang Tập Lướt Stubby


Bài viết : 52

Danh vọng : 1

Uy tín : 5445

#5

 on Sat Oct 20, 2012 8:55 pm 

oh yé hay VL hít hít
#6

  

Bạn không có quyền trả lời bài viết